Privacy en Cookie verklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 mei 2023.

Duppal voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Daarom zijn wij verplicht u voor alle verwerkingsactiviteiten mee te delen op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Het doel van deze privacy- en cookieverklaring is u te informeren over hoe en wanneer wij uw persoonsgegevens (online en offline) verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u als natuurlijke persoon die gebruikt kunnen worden om u als individu te identificeren, te contacteren of te lokaliseren. Lees deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door zodat u een duidelijk beeld hebt van de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen bij al onze diensten.

1.Wie we zijn en wat we doen

Duppal is een besloten vennootschap die als wederverkoper of in een adviserende rol oplossingen voor samenwerkingen biedt. Duppal werkt met meerdere leveranciers over de hele wereld samen om haar diensten aan klanten in binnen- en buitenland te kunnen leveren.

Contact informatie

Duppal B.V.
De Entree 234 / Unit 5.07
1101 EE, Amsterdam, Nederland

Tel: +31 (0)85 13 02 215
Email: info@duppal.com
KvK: 56211341


2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van u. Wij specificeren voor elk doeleinde welke gegevens wij van u verkrijgen, voor welk doeleinde wij deze gegevens verwerken en hoe lang zij worden bewaard. Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij precies over u opslaan, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan hierboven.

Contact en afhandeling van klachten

Wanneer u ons een e-mail stuurt, het contactformulier op de website invult of (telefonisch) contact met ons opneemt, aanvaardt u ons aanbod om contact met u op te nemen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam
• Zakelijke gegevens (indien u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt)• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Alle gegevens die u verstrekt als onderdeel van de inhoud van een bericht

Wij slaan uw gegevens op om contact met u op te nemen en zo nodig uw klacht af te handelen. Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot twee jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat wij er zeker van willen zijn dat wij uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Klantcases

Op onze website presenteren wij diverse klantcases over onze producten en diensten. Zo proberen wij u een volledig beeld te geven van onze producten en diensten en hoe onze klanten het gebruik ervan in de praktijk beoordelen. Wij verwerken gegevens op basis van toestemming van de beoordelaars. Deze toestemming kan te allen tijde eenvoudig weer worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens bovenaan deze privacy- en cookieverklaring.

Hiertoe verwerken wij de volgende gegevens:

• Naam van de beoordelaar
• Naam van de organisatie waar de beoordelaar werkt
• Persoonsgegevens, zoals de inhoud van de klantcase

Wij hebben deze gegevens nodig om de klantcase te beoordelen en op de website te verwerken. Wij bewaren de gegevens totdat u uw toestemming voor publicatie van de klantcase intrekt.

Aanvraagformulieren

Wij bieden verschillende onlineformulieren waarbij wij u vragen gegevens in te voeren, namelijk bij het aanvragen van webinars en downloads voor whitepapers.

Daarvoor hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:• Naam
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
• Zakelijk e-mailadres
• Telefoonnummer

Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag te verwerken, omdat u ons hebt gevraagd contact met u op te nemen over een van onze diensten (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze gegevens maximaal twee jaar of totdat u aangeeft dat u geen communicatie meer wilt ontvangen.

Het leveren van onze diensten en producten

Indien u besluit onze diensten of producten af te nemen, kunnen wij gegevens van u nodig hebben. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons gerechtvaardigd belang bij uitvoering van de overeenkomst die wij met uw organisatie aangaan en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relatie.

Hiertoe verwerken wij de volgende gegevens:

• Naam van de contactpersoon
• Bedrijfsnaam
• Zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar nadat wij levering van onze producten of diensten aan uw organisatie hebben stopgezet. Wij kunnen financiële gegevens langer bewaren indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).


Werken bij Duppal

Als u solliciteert op een van onze vacatures of een open sollicitatie indient, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te behandelen en een eventuele arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam en adresgegevens
• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Curriculum vitae
• Motivatiebrief
• Eventuele salariseisen
• Eventuele referenties
• Alle andere gegevens die u bij uw sollicitatie verstrekt

Uw sollicitatiegegevens worden tot maximaal zes weken bewaard adat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen als de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Als wij u op dat moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen. Mocht u besluiten bij ons in dienst te treden, dan slaan wij uw sollicitatiegegevens op in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt zo lang bewaard als nodig is, en de sollicitatiegegevens worden tot maximaal twee jaar na indiensttreding bewaard.

Tijdens het sollicitatieproces kan een socialemedia- of internetscreening worden uitgevoerd. Dit is nodig om ons imago te behouden bij het aannemen van nieuw personeel; wij doen dit op basis van een gerechtvaardigd belang. Dan googelen wij uw naam en zoeken wij uw eventuele socialemediaprofiel(en) op, voor zover het betreffende profiel openbaar is. Wij zullen u niet vragen ons toegang te verlenen tot een privépagina op sociale media of om een verzoek van ons te accepteren. De resultaten van de screening worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u ons dat tijdens het sollicitatieproces per e-mail laten weten. 

 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Duppal deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening (d.w.z. voor levering van diensten en opslag van gegevens), of indien Duppal hiertoe wettelijk verplicht is.

Om onze diensten te kunnen leveren, delen wij soms gegevens met derden om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden. Duppal werkt samen met: Cisco (www.cisco.com), Pexip (www.pexip.com) en Zoom (www.zoom.us). Deze bedrijven hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u aan hun website te bekijken en hun privacybeleid te lezen.

Als deze partners voor ons als verwerker optreden, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke en zijn zij contractueel gebonden aan een verwerkersovereenkomst om te waarborgen dat uw persoonsgegevens dezelfde beschermingsniveaus genieten als wanneer zij rechtstreeks door ons worden verwerkt.

Wij kunnen gegevens delen met externe dienstverleners, bedrijven die essentiële diensten verlenen voor de levering van onze diensten aan onze klanten.

Derden die namens ons of u persoonsgegevens verwerken:• IT-leveranciers en -dienstverleners
• Hostingpartijen
• Aanbieders van cookiediensten
• Betalingsdienstaanbieders en incassobureaus
• Partnerbedrijven

Sommige van deze bedrijven werken buiten de EU en slaan gegevens buiten de EU op. Indien wij deze externe dienstverleners gebruiken, zorgen wij voor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. In geval van doorgifte van persoonsgegevens aan derden die gevestigd zijn in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt, zal Duppal dit alleen doen op voorwaarde dat er contractuele regelingen met hen zijn om te waarborgen dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de verplichtingen uit hoofde van de AVG worden verwerkt.


4. Veiligheid en opslag

Duppal heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Ingevolge ons beveiligingsbeleid worden persoonsgegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving (de toegang daartoe is beveiligd en alleen bevoegde personen hebben toegang).

Duppal heeft een beperkt aantal personen aangewezen dat belast is met de verwerking van persoonsgegevens en toegang heeft tot de persoonsgegevens. Deze werknemers zijn uitdrukkelijk alleen gerechtigd om de handelingen te verrichten die nodig zijn om de verplichtingen van de overeenkomsten met de klant na te komen. Duppal heeft een op rol gebaseerde toegangsstructuur, wat inhoudt dat toegangsaccounts per rol worden aangemaakt. Hierdoor kan Duppal de toegang tot kritieke klantgegevens beperken.

5. Social media knoppen

 Op onze website maken wij gebruik van socialemediaknoppen die u doorverwijzen naar de betreffende socialemediaplatforms. Hierdoor kunt u ons volgen en content delen. U zult ook advertenties op uw socialemediapagina zien. De knoppen werken op basis van stukjes code die door de socialemedianetwerken worden aangeleverd. Indien u wilt weten wat de socialemediaplatforms met uw persoonsgegevens doen, lees dan de betreffende privacyverklaring: 

• Twitter (Privacy Statement)
• LinkedIn (Privacy Statement)


6. Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde ‘first-party’-cookies en ’third-party’-cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen of afgelezen op het apparaat van de bezoeker (bijv. een pc, tablet of smartphone) wanneer deze een website bezoekt. Dit gebeurt via de webbrowser op het betreffende apparaat.  

Wij gebruiken de volgende soorten cookies: 

Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. Zij zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
Marketing cookies: met deze cookies kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen (via onze reclamepartners).

Met de cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van u worden verzameld:

• Naam
• Opties voor schermweergave
• IP-adres
• Cookie-ID
• Surfgedrag
• Verwijzende URLBij uw eerste bezoek aan onze website tonen wij een bericht waarin wordt uitgelegd hoe cookies worden gebruikt. Wij zullen uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies voor zover wij daartoe verplicht zijn.

In onderstaand overzicht vindt u een lijst van de door ons gebruikte cookies.

 

list of cookies
list of cookies

Cookies in- en uitschakelen

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies alleen met uw toestemming worden geaccepteerd. Raadpleeg uw browsergids voor meer informatie. Houd er rekening mee dat veel websites niet optimaal functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Wanneer een vervaldatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd zodra die datum is verstreken. U kunt er ook voor kiezen de cookies vóór de vervaldatum handmatig te verwijderen. Raadpleeg uw browsergids voor meer informatie. Hieronder vindt u voor elke browser een link naar de website van de aanbieder, met stapsgewijze instructies voor het weigeren of verwijderen van cookies.

• Google Chrome
• Firefox
• Edge
• Safari

 

7. Uw rechten: inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens 

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze privacy- en cookieverklaring. Daarnaast heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• Recht van inzage: u heeft recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken.
• Recht op rectificatie: u heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld als ze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Recht op gegevenswissing: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
• Recht om uw toestemming in te trekken: indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien technisch mogelijk, hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken aan een derde over te doen dragen.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Wij kunnen u om identificatie vragen om aan uw verzoek te voldoen. Wij hebben deze informatie nodig om er zeker van te zijn dat de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon toebehoren.

Wij zullen over het algemeen binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek.

Indien wij deze termijn verlengen, zullen wij u tijdig informeren.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@duppal.com.

7. Klachten

Indien u een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Duppal, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde telefoonnummer of (e-mail)adres. Indien wij de klacht niet naar tevredenheid oplossen, heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Bij een verandering in onze diensten dienen wij ook onze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg deze privacy- en cookieverklaring regelmatig voor de meest actuele informatie.