HEMA AT DUPPAL

Smart Collaboration

Hoe verkort een grote internationale retailer als Hema de time to market van haar producten? Duppal heeft hieraan een bijdrage geleverd door samen met de gebruikers te bekijken op welke manier videoconferencing het ontwikkelproces kan versnellen. En door samen met de belangrijkste internationale Hema kantoren en leveranciers te bepalen hoe het proces van design tot product eruit gaat zien na de implementatie. Het gebruik van videoconferencing groeit nog steeds, waardoor Hema optimaal profiteert van de voordelen van face-to-face contact. Duppal is voor Hema adviserend partner op het gebied van samenwerkingstools.

HEMA HEMA